fbpx
 
Ajánlatkérés
Gyakori kérdések és válaszok (GYIK)

GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől Hitel (0% kamatozású)

 • Milyen tevékenységekre igényelhető a hitel?

  Fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, vagy korszerű faelgázosító berendezések beépítésére.

 • Milyen ingatlanokra igényelhető a hitel?

  A hitel meglévő és újépítésű ingatlanokra is felvehető. Az érintett ingatlan érvényes használatbavételi engedéllyel kell rendelkezzen.

  Ingatlan típusok:

  • családi ház
  • lakóház
  • szabadon álló ház
  • sorház
  • ikerház
  • hétvégi ház és üdülőház
 • Milyen régióban igényelhető a hitel?

  Pest megyében a keret már kimerült, az ország többi régiójában még él a támogatási rendszer!

 • Ki igényelheti a hitelt?
  • természetes személy, magánszemély
  • társasház
  • lakásszövetkezet

   

  Magyar állampolgár vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az EGT valamely más tagállamának állampolgára igényelheti a hitelt.

 • Mit szükséges leadni a hitelhez?

  Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu címen és elküldjük Önnek a részleteket!

 • Mekkora összeg igényelhető?

  Családi házak esetén minimum 500.000 Ft maximum 10 millió forint, társasházaknál lakásonként minimum 500.000 Ft maximum 7 millió forint igényelhető.

  Kamat: 0%/év

 • Mekkora önerőre van szükség a hitel felvételéhez?

  Minimum a beruházás 10%-a.

 • Milyen futamidőre vehető fel a 0% kamatozású hitel?

  Legfeljebb 20 éves futamidőre.

 • A hitel jelzálog terhelés nélkül felvehető?

  5 millió Ft alatt jelzálog nélkül felvehető a hitel.

 • Hol adható le a hitelkérelem?

  A kérelem leadható személyesen a kijelölt MFB pontokon (pl. OTP, MKB, Budapest Bank, Gránit Bank, Takarékbank)

   

  Online is beadható a hitelkérelem, 5 millió Ft-os hitelösszegig.

Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől Napenergia Plusz Program

Kérdések a pályázattal kapcsolatban
 • A Felhívás szerint lakóingatlanonként egy pályázat adható be. Örököltem egy kis lakást egy ikerházban. Hogyan kell ezt a feltételt értelmezni? A résztulajdonosok közül csak egy személy nyújthat be pályázatot?

  A Felhívás 3. pontja értelmében egy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, illetve a Felhívás 8. és 9. pontja értelmében lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik.
  Amennyiben az örökölt lakás egy használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épülete/épületrésze, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén jogosult lehet az előregisztrációs kérelem benyújtására.
  Amennyiben az örökölt lakásnak nem 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, abban az esetben pályázhat, ha az előregisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a beruházás megvalósításához az ingatlanban tulajdonrésszel rendelkező valamennyi tulajdonostársa is hozzájárul. Amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

 • A Felhívás szerint a program keretén belül legfeljebb 6 belül lakásos társasházi ingatlanok részét képező, épületrészén/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezésére is benyújtható a támogatási kérelem. Ezt az előírást milyen módon, milyen dokumentumokkal szükséges igazolni?

  A Felhívás 3. pontja értelmében egy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, illetve a Felhívás 8. és 9. pontja értelmében lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik. Amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan egy legfeljebb 6 lakásos társasházi ingatlan, a földhivatal által nyilvántartott társasházi adatok lekérésével történik a jogosultság ellenőrzése. Társasházi ingatlan esetén szükséges a beruházást engedélyező társasházi közgyűlési határozat csatolása is.

 • Folyamatban van saját tulajdonú ingatlanon új családi ház építése, aminek a használatba vétele még nem történt meg. Lehetséges-e a pályázaton történő részvétel?

  A Felhívás 3. pontja szerinti előírás, hogy a pályázónak a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie, amelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal szükséges alátámasztani. Amennyiben ennek, valamint a Felhívásban foglalt egyéb feltételeknek is megfelel, jogosult az előregisztrációra.
  Előregisztrációra 2024. január 15. napjától van lehetőség, az előregisztráció benyújtására vonatkozó véghatáridőt a Felhívás nem rögzít.

 • A Magyar Honvédség állományában megközelítőleg 4 000 család van, aki lakáscélú lízing formájában lakik otthonában, mert a Honvédség ehhez a lakásszerzési formához nyújt támogatást. Ők jogosultak pályázni?

  Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Felhívás 3. pontjára, amely egyéb személyi feltételek mellett az alábbiakról rendelkezik:
  „Jelen Felhívásra kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) nyújthat be támogatási kérelmet, aki lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.”
  Mindezeknek megfelelően, a lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezők is részt vehetnek a Programban.

 • Az ingatlan, amiben élünk a tulajdoni lapon feltüntetett besorolás szerint „kivett hétvégi ház”. Milyen papírt kell beszereznünk a jegyzőtől az állandó lakhatási célú használat igazolására?

  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében a Magyarország területén élő, törvény hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, az eljáró szerv a bejelentés alapján lakcímet igazoló hatósági igazolványt ad ki.
  A Felhívásban támasztott feltétel, hogy a pályázó személy a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezzen, amelyet, a fenti jogszabályi feltétellel is összhangban, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell alátámasztani.

 • Egyéni vállalkozó vagyok, de magánszemélyként vásároltam egy lakóingatlant. Egyéni vállalkozóként a székhelyem, telephelyem címe nem egyezik meg a fejleszteni kívánt lakóingatlan címével. Jogosult vagyok az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására?

  Amennyiben az egyéni vállalkozás – vagy egyéb vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe – nem a Program keretében fejleszteni kívánt ingatlan vonatokozásában került nyilvántartásba, a lakóingatlan tekintetében, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén, nem áll fenn kizáró ok.

 • A saját tulajdonú ingatlanom címére van bejelentve a vállalkozásom székhelye, de mivel több telephellyel is rendelkezem így itt nem végzek semmilyen vállalkozással összefüggő tevékenységet. Ebben az esetben pályázhatok?

  A Felhívás 4. pontja értelmében kizáró ok, amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe. A fentiek értelmében nem jogosult pályázni.

 • Már üzemben lévő napelemes rendszer energia tárolóval történő kiegészítése támogatott tevékenységnek minősül?

  A Felhívás 5. pontja értelmében csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható. Ezek alapján nem támogatható a meglévő rendszer tárolóval történő bővítése.

 • Korábban sikeres pályáztam napelemes rendszer telepítésére, a beruházást megvalósítottam. Jogosult vagyok pályázni?

  A Felhívás 5. pontja értelmében csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható. Ezek alapján nem jogosult pályázni.

 • A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges kérelmet a Felhívás megjelenése előtt benyújtottam a szolgáltatóhoz, a kapcsolódó munkákra vállalkozási szerződést kötöttem. A szolgáltató nem jelzett vissza a benyújtott csatlakozási kérelemre, Ez esetben jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

  A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

 • Meglévő vagy folyamatban lévő napelemes engedély esetén lehet-e pályázni?

  A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. Mivel az engedélykérelemhez elkészült tervekkel kell rendelkezni, az a beruházás már megkezdettnek minősül. A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

 • Lakcímkártyámon a beruházással érintett ingatlan tartózkodási helyként szerepel. Jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

  A Felhívás 3. pontja értelmében az jogosult előregisztrációs kérelem benyújtására, aki a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan a pályázó tartózkodási helye, nem jogosult az előregisztrációs kérelem benyújtására.

 • Mikor lesznek elérhetően a pályázókra vonatkozó pályázati mellékletek?

  A Felhívás 8. pontja értelmében a pályázói előregisztrációs kérelmek benyújtására 2024. január 15. napjától van lehetőség, a pályázói előregisztrációhoz szükséges mellékletek sablonjai legkésőbb eddig a napig közzétételre kerülnek.
  A Felhívás 9. pontja értelmében a támogatási kérelmek benyújtására a sikeres előregisztrációt követően, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig van lehetőség.

 • Az előregisztrációhoz benyújtandó villamos energia számlán szereplő fogyasztással kapcsolatban van valamilyen elvárás meghatározva?

  A Felhívás nem szab meg a fogyasztással kapcsolatos előírást.

 • Amennyiben 4 kW teljesítményű inverter és 7,5 kWh kapacitású tároló kerül telepítésre, akkor maximum 4 millió forint támogatás igényelhető?

  A Felhívás 6.4. pontja értelmében a támogatás a támogatott beruházás elszámolható összköltségének maximum 66%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft lehet. A támogatás megítélésénél a beruházás elszámolható összköltsége a mérvadó. A Felhívás 7. pontja értelmében a generálkivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek a HMKE és tároló telepítéséhez, üzembe helyezéséhez kapcsolódó beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A Felhívás 7.1. pontja alapján a támogatási kérelem tartalmi értékelése során a beruházáshoz nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülhetnek.

 • A Felhívás 8.2. pontja értelmében az előregisztrációs kérelem részeként szükséges benyújtani az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. A birtokomban lévő ingatlan felújítás alatt áll, ezért átmenetileg kikötésre került az áram. Emiatt a rendelkezésemre álló legutóbbi számla nem az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozik. Megfelel korábbi kiállítású számla is?

  A pályázói előregisztráció 2024. január 15. napjától nyújtható be, az előregisztrációs kérelem benyújtására nincs végső határidő megszabva.
  Az Ön által felvázolt esetben a rendelkezésére álló utolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla mellé szükséges feltöltenie a szolgáltató által kiállított igazolást is arról, hogy a felhasználási (fogyasztási) hely és a mérési pont azonosítója a számlán feltüntetett adatokhoz viszonyítva változatlan.

 • A Felhívás 7. pontja alapján a pályázati adminisztrációs költség elszámolható költségnek minősül. Csak a generálkivitelezést végző vállalkozást bízhatom meg ezzel a tevékenységgel, vagy köthetek erre más vállalkozással is szerződést?

  Az adminisztrációs költség kizárólag abban az esetben minősül elszámolhatónak, amennyiben a generálkivitelezővel kötött vállalkozási szerződés része. A költség elszámolására vonatkozóan önálló sor szerepel a közreadott vállalkozási szerződéssablon költségvetési táblájában. A generálkivitelezővel kötött vállalkozási szerződésen kívül felmerülő egyéb költségek közül kizárólag a mérőhely szabványosításának költsége (amennyiben releváns), valamint a csatlakozási engedély költsége számolható el. Egyéb vállalkozással kötött szerződés keretében végzett pályázati adminisztráció költsége nem számolható el.

 • Jogosult vagyok-e pályázni olyan ingatlan esetében, ahol 2024. január 1. napjától továbbra is ún. betáplálási stop lesz érvényben?

  Jelen Felhívás kiemelt célja, hogy a napelemes bruttó elszámolás 2024. januári bevezetése után is folytatódjon a lakossági háztartási méretű kiserőművek (a továbbiakban: HMKE) telepítése. A támogatás kiterjed a napelem-, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök beszerzésére, a telepítésre, a hálózatra csatlakoztatásra és üzembe helyezésre. A beruházás akkor tekinthető megvalósítottnak, ha a HMKE rendszert a szolgáltató átveszi. Ennek értelmében szigetüzemű rendszerek létesítése nem támogatható.

 • Mit fogadnak el HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem igazolására (pl.: e-mail visszaigazolás, szolgáltató weboldaláról készült képernyőfotó)?

  A pályázó nevére és a beruházás címére szóló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történő benyújtását alátámasztó dokumentumokat, a szolgáltatóhoz elektronikus úton (e-mailben)
  megküldött üzenetet, az online felületen benyújtott csatlakozási kérelem beérkezéséről szóló visszaigazolást.

 • Mi minősül a projekt megkezdésének? Az előregisztráció benyújtását megelőzően keletkezett és kifizetett számla elszámolható?

  Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható. A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően saját felelősségére megkezdheti, vállalva annak kockázatát, hogy negatív döntés esetén újabb támogatási kérelem az adott tárgyban nem nyújtható be, tekintettel arra, hogy megkezdett beruházás nem támogatható. Javasoljuk, hogy a beruházást csak a támogatói okirat kézhezvételét követően kezdjék meg.

 • Nagyobb akkumulátor kapacitást lehet-e kivitelezni, ha a Felhívásban meghatározott 10kWh kapacitású határt túllépve a pályázó vállalja, hogy önerőből fizeti a különbözetet?

  A Felhívás 5. pontja alapján jelen Program keretében minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval szerelt HMKE telepítése támogatható. Nagyobb kapacitású tároló beszerzése és beszerelése a pályázó önerejének terhére sem lehetséges a Program keretében.

Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől Napelem

Általános kérdések
 • Mi a különbség napelem és napkollektor között?

  Két különböző technológiáról van szó. A napelem esetében a napsugárzás villamos energiává alakítható, a napkollektor segítségével pedig hőt nyerhetünk a napsugárzásból. Olvassa el, hogy milyen előnyei vannak egy napelemes rendszernek.

 • Mi a különbség hálózatra visszatápláló és szigetüzemű napelemes rendszer között?

  A hálózatra visszatápláló rendszer – nevéből adódóan – a napelemek által termelt energiát egy inverter segítségével közvetlen az elektromos hálózatba táplálja vissza. A megtermelt és elfogyasztott áram mennyiségét egy úgynevezett ad-vesz óra méri. Az áramszolgáltató a két érték különbségét számlázza csak ki. A hálózatra kapcsolt napelemes rendszer elemiről itt olvashat bővebben. 

   

  A sziget üzemű rendszer független az elektromos hálózattól, a napelemek által termelt energiát a szolár akkumulátorokba tölti, és egy inverteren keresztül onnan lehet felhasználni. Ugyan úgy működik, mint az autó akkumulátor, a járó motor tölti, de, ha leállítjuk, akkor is működtethetünk róla ideig-óráig elektromos berendezéseket. A szigetüzemű napelemes rendszer elemeiről itt olvashat bővebben. Bővebben a szigetüzemű rendszerekről.

 • Mi a különbség okos és hagyományos napelem rendszer között?

  Egy napelemes rendszerben minden egyes napelem modul egyedi teljesítménnyel működik. A modulok teljesítménye között lehetnek eltérések, pl.: szennyeződés, vagy árnyékolás miatt egyik-másik panel teljesítménye csökken. A hagyományos inverter használatával a leggyengébb modul minden más modul teljesítményét lecsökkenti, mert a leggyengébb láncszemhez igazodik a többi modul teljesítménye is. Azonban az okos inverter használatakor a rendszer minden eleme a maximumon teljesít, csak az árnyékolt modul teljesítménye alacsonyabb. Így érhető el, hogy az egész rendszer mindig a legjobban teljesítsen. Hogy hogyan hasznosíthatja okosabban napelemeit megtudhatja rövid cikkünkből.

 • Mekkora napelemes rendszerre van szükségem? Milyen adatok kellenek, hogy ki tudjam számolni a napelemes rendszer méretét, és mennyibe fog kerülni?

  A napelemes rendszer méretét első sorban az éves elhasznált energia mennyisége, vagy a tervezett fogyasztók álltalt elhasznált éves energiamennyiség határozza meg. A méretezés függ még a tetőfelület méretétől (m2), azaz hány panel fér el a tetőn, továbbá befolyásolja még a tető tájolása és dőlésszöge is. Összegyűjtöttük, hogy mire érdemes figyelni napelemes rendszer vásárlása előtt.

  Próbálja ki napelem kalkulátorunkat!

 • Szükséges-e statikai szakvéleményt kérnem a tetőmre felhelyezendő napelemes rendszer súlya miatt?

  A helyszíni felmérés során kollégáink többek között a tetőszerkezet állapotát is megvizsgálják. Amennyiben azt állapítják meg, hogy a szerkezet nem megfelelő, azt minden esetben jelzik a megrendelőnek.

 • El fogja-e bírni a tetőm a napelemek és a tartószerkezet okozta többletterhelést?

  A napelem súlya a tartószerkezettel együtt átlagosan 20-25 kg, ami négyzetméterenként 11-15 kg terhelést jelent. Ha a tetőszerkezet gerendái szélesebbek 6 cm-nél a tető valószínűleg elbírja a napelem rendszer súlyát.

 • Hálózatra tápláló napelemes rendszerrel rendelkezem. Áramszünet esetén termelnek-e a napelemeim?

  A napelemeket sorba kötve nagyfeszültségű egyenáramot nyerünk, melyet egy inverterrel 230 V-os váltóárammá lehet alakítani. Amennyiben hálózati feszültség kimaradás van, a napelemes rendszer nem táplálhat vissza a hálózatba energiát. Ilyenkor biztonságtechnikai okokból az inverter azonnal lekapcsol, így a napelemek nem termelnek áramot.

 • Mi lesz a meglévő rendszeremmel, ha elköltözöm?

  Természetesen nem érdemes leszereltetni mivel az adott ingatlanra van méretezve a rendszer. Az ingatlan értékét növeli, ezért eladásnál ez beszámítható az ingatlan árába.

 • Fém tető van a házamon. Hálózatra tápláló rendszer esetében szükségem van-e villámvédelem?

  Alapvetően a napelemes rendszerek telepítéséhez nem kötelező a villámvédelem kiépítése, azonban, ha fém tetőről van szó, akkor mindenképpen szükséges a villámvédelmi rendszer is.

 • Szükség van-e a napelemes rendszerem karbantartására?

  A lakossági méretű napelemes rendszerek különösebb karbantartást nem igényelnek.

 • Kell-e rendszeresen tisztítanom a napelemeket?

  A napelemekre rakódhat falevél, virágszirom, por, madárürülék. A rátapadt szennyeződés csökkenti a beáramló fény mennyiségét, azonban egy kiadós eső ezen sokat segíthet. Amennyiben mégis szükséges, a tisztítást elvégezheti Ön is, feltéve, ha ez nem balesetveszélyes. Ellenkező esetben érdemes ezt szakemberre bízni! Lényeges, hogy a sima csapvíz, vagy kútvíz nem alkalmas a napelemek lemosására, mert ásványi mikrorészecskéket tartalmaznak, amelyek szintén lerakódnak a napelemekre vízkő formájában. Ezzel kapcsolatban összefoglaltuk Önnek a legfontosabb tudnivalókat, melyet ide kattintva olvashat.

 • Mit kell tennem, ha többet termel a napelemes rendszer, mint amennyit elhasználok? Hogy történik az elszámolás a szolgáltatóval?

  A rendszer kivitelezése után az áramszolgáltató biztosít egy két irányú, úgynevezett ad-vesz mérőt. Ez a mérőóra külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a napelemmel termelt villamos energia mennyiséget. A szolgáltató a kettő különbségét számlázza ki. Ha az éves elszámolási időszakban a napelem által termelt energia több mint a vételezett (elhasznált) mennyiség, a különbözetet az illetékes szolgáltató számla ellenében megtéríti, az aktuális árfolyamon rendszerhasználati díj nélkül. Részletesen erről ide kattintva olvashat. 

 • Milyen tetőre lehet napelemet telepíteni, hogyan rögzítik a paneleket?

  A legoptimálisabb tájolás a déli-délnyugati. Ezen kívül az összes irány jó választás lehet a rendszer telepítéséhez, kivéve az északi, észak-keleti és észak-nyugati tájolást.  Az okos napelem rendszerünk lehetővé teszi az egyszerre többféle fekvésű telepítést is. Cégünk a Német Schletter cég rögzítéstechnikájával dolgozik így bármilyen tetőfelületre – akár lapostetőre is – tudunk megfelelő rögzítést biztosítani.

 • Hogy bírják a napelemek a jégesőt?

  A napelemeket védő külső speciális üveglap a normál időjárási körülményeknek mindenképpen ellenál, sőt annál még többet is kibírnak. Tekintse meg erről az egyik általunk forgalmazott napelem gyártójának videóját: megnézem

 • Mi történik, ha ráesik a hó a napelemes rendszeremre? Mennyit termelnek ilyenkor a napelemeim?

  A modern napelemeknek köszönhetően a rendszer télen is termel energiát ha süt a nap. Mindaddig, amíg hó borítja a paneleket, nem lesz termelés. A külső üvegborításról a hó könnyedén lecsúszik, főleg az ideális 30-40 fokos dőlésszög esetén.

 • Köthetek-e biztosítást a napelemes rendszeremre?

  Igen, új biztosítást is köthet, de a már meglévő lakásbiztosítását is átdolgoztathatja biztosítójával. Fontos itt megemlíteni, hogy a SolarWatt napelemekhez a gyártó 5 év teljeskörű biztosítást kínál.

 • Tudok-e fűteni napelemmel?

  Igen, ha valamilyen elektromos fűtőberendezést használ, amelynek az áramellátását napelem rendszer által biztosítja. Az optimális megoldás kiválasztásához kérje szakértő kollégánk segítségét az ajanlat@wagnersolar.hu címen.

 • Milyen ügyintézésre van szükség napelem telepítésekor?

  Az energiaszolgáltatóhoz a következő dokumentumokat kell benyújtani elbírálásra: igénybejelentő, csatlakozási dokumentáció. Az elbírálás után kezdődhet a napelemes rendszer telepítése, amelyet a készre jelentés követ. Ezután szerződésmódosításra lesz szükség az áramszolgáltatóval, a mérőóra csere kapcsán.

 • Hogyan zajlik a napelem rendszer telepítése?

  Először a tartószerkezet és a tartó sínek kerülnek rögzítésre az előzőleg meghatározott helyekre, majd a napelemtáblákat ezkehez rögzítik. Ez után felszerelésre kerül az inverter, majd bekötik a rendszert. A folyamat vége a villanyóra csere, ezután üzemképes a rendszer.

 • Hogyan működik a napelem?

  A kereskedelemben kapható napelemek döntő többségének alapanyaga a szilícium. A tisztított szilícium alapanyagot egy kristállyá húzzák vagy polikristályos szerkezetnél grafit, illetve kerámiaformába öntik, majd ezt követően felszeletelik. A gyártás során a szilíciumot foszfor és bór atomokkal dúsítják, melyek a Nap elektromágneses sugárzásának hatására a szilíciumlemezben pozitív és negatív töltéshordozókká alakulnak. Bővebben

TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
 • Mi a különbség a polikristályos és monokristályos napelemek között?

  A két napelem típus közti fő különbség a gyártástechnológia. Melegebb égövi körülmények között, ahol jellemzőbb a direkt napsütés a monokristályos napelemek jobban teljesítenek, nagyobb a cellák hatásfoka, hűvösebb területeken, ahol több a szűrt fény, a polikristályos panelek termelnek jobban. Azonban a két típus között a modern technológiának köszönhetően minimális a különbség, valamint a kétféle változat árában sincs nagy eltérés. Bővebben a napelem típusokról. 

 • Mi az a PERC technológia? Miben nyújt többet, mint egy hagyományos napelem?

  A PERC, azaz Passivated Emitter and Rear Cell technológiával készült napelemek hátoldalára egy alumínium vezetőréteg kerül, amely javítja a napelempanel fényvisszaverő, és ezáltal az árammá alakító képességét, így kevésbé kedvező fényviszonyok mellett is nagyobb teljesítményre képes. A PERC technológiának köszönhetőn a napelem hozzávetőleg 6%-kall magasabb hozamra képes.

 • Mit tud egy üveg-üveg technológiás napelem modul?

  Az üveg-üveg technológia lényege, hogy a napelem cellák a panel mindkét oldalán 2 mm vastag edzett üvegbe vannak beágyazva. Ennek köszönhetően a panelek sokkal tartósabbak és jobban ellenálnak az akár szélsőséges időjárási viszonyoknak is.

  Azoknak ajánljuk, akiknek fontos a megbízhatóság, a hosszú élettartam és a garancia.

  Ezekre a panelekre a német SolarWatt gyártó 30 év termék-, és 30 év teljesítménygaranciát vállal, valamint ingyenesen ad hozzá egy 5 év teljes körű biztosítást is.

 • Nekem nincs árnyékom, miért kellene SolarEdge rendszer?

  Egy hagyományos napelem rendszer esetén mindig az éppen legrosszabbul teljesító panelhez igazodik a többi napelem is. Tehát, ha az egyik picit kevesebb fényt kap valamilyen oknál fogva (pl.: árnyék, madárpiszok, stb.), akkor nem csak annak a napelemnek a termelése csökken, hanem rontja az összes többiét is.
  SolarEdge technológia alkalmazásával mindig mindegyik napelem a maximumot hozza, egymástól függetlenül. Ezen kívül a készülékbe gyárilag be van építve a monitoring rendszer, melynek köszönhetően a napelemmező termelése távfelügyelet segítségével, napelemenkénti bontásban követhető nyomon.

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
 • Mennyi idő az engedélyeztetés? Milyen határidővel tudják vállalni a rendszer telepítését?

  Az engedélyeztetés általában 3-4 hónapot vesz igénybe, ez azonban áramszolgáltatónként némiképp eltérhet. Tapasztalataink alapján a személyes ügyintézés valamelyest felgyorsíthatja a folyamatot.  A rendszer telepítését ezt követően végezzük el, amely egy családi ház esetén általában 1 napot vesz igénybe.

 • Az ad-vesz mérő mennyibe kerül, ezt Önök helyezik fel?

  Az ad-vesz mérőt az áramszolgáltató emberei szerelik fel, a napelemes rendszer készre jelentése után. 1x32A és 3x16A-ig ingyenes a mérő csere, ha ettől nagyobb, akkor egyszeri díjat számol fel a szolgáltató. 

 • Mi lesz a telepítés során keletkezett hulladékkal?

  A napelemes rendszer kivitelezése során keletkezett hulladékokat elszállítjuk a helyszínről, Önnek ezzel nincsen semmi dolga.

BEFEKTETÉSSEL, FINANSZÍROZÁSSAL ÉS KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
 • A kivitelezés után lesz villanyszámlám?

  Hálózatba visszatápláló rendszer esetén, az éves áramfogyasztást maximálisan fedezni tudó napelemes rendszer üzembe helyezése után az áramszolgáltatóval történő éves elszámoláskor a számlán általában megközelítőleg 0 forint szerepel. Amennyiben többlettermelés történt, mínuszos lesz a számla, de az is lehet, hogy többet fogyasztott a tervezettnél és néhány ezer forintot fizetnie kell majd. A szigetüzemű rendszer független az elektromos hálózattól, így egyáltalán nincs villanyszámla.

 • Mennyi idő alatt térül meg a napelem?

  A napelemes rendszer megtérülési ideje első sorban a méretétől függ, azaz hány kWh teljesítményt várunk évente a rendszerünktől, valamint a beruházás teljes költségétől. Egy jól megtervezett, átlagos méretű rendszer, amely önerőből valósult meg hozzávetőleg 8 év alatt térülhet meg.

 • Hogyan tudok pályázni az elérhető támogatásokra?

  Honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak elérhető éppen aktuálisan pályázati lehetőségekről. 

  Szakértő kollégáink készséggel segítenek Önnek a pályázat előkészítésében, a benyújtandó dokumentáció összeállításában.

  Bővebb tájékoztatásért hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 70 314 1527-es telefonszámon vagy írjon nekünk az ajanlat@wagnersolar.hu e-mail címre.

  A honlapunkon szereplő finanszírozási megoldások között megtalálható lakás takarékpénztár, egy lehetőségként van jelezve. Ez különböző bankokban igényelhető, a kiutalási időszak után használható fel az addig összegyűjtött és kamatozott összeg pl. korszerűsítésre is.

 • Hogyan vehetem igénybe a 0%-os hitelt?

  Pest megyén kívüli ingatlan fejlesztésére használható. A hitelkérelem előkészületében, illetve a dokumentumcsomag összeállításában segítünk. Alapvető feltételeknek kell megfelelni (pl.: jövedelem, életkor, stb.). Erről részletes tájékoztatást adunk az érdeklődés során. Több dokumentumot kell összegyűjteni az igényléshez (pl. NAV adóigazolás, munkáltatói igazolás, közüzemi igazolások.)

  Az MFB, különböző bankokban helyezett ki ügyintézési pontokat, (saját fiókjai nincsenek). A kölcsönt egy lakóhelyhez közeli, bankfiókban érdemes igényelni, a későbbiekben esetlegesen felmerülő ügyintézés végett. Amint összeállt az MFB feltételeinek megfelelő csomag, beadható az igénylés.

 • A megújuló energiaforrások alkalmazása hogyan növeli az ingatlanom értékét?

  Az ingatlanra beépített megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek (pl.: napelem, hőszivattyú, stb.), az adott ingatlanra van méretezve, tehát máshol nem tudjuk hasznosítani, így nem érdemes leszereltetni. Az ingatlan értékesítésekor a rendszer költségeit hozzá kell számolni az ingatlan értékéhez, hiszen ennek előnyeit a továbbiakban az új tulajdonos fogja élvezni.