fbpx
 
Ajánlatkérés

Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

2019. november 11-től 2021. június 30. 10 óráig lehet pályázni a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásra.

Megjelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás.

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az előző pályázathoz (GINOP-4.1.3-19) képest kiszélesítették a támogatást igénybe vehető vállalkozások, valamint a támogatható tevékenységek körét.

Kamatmentes hitel energetikai korszerűsítésre

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

Kamatmentes hitel energetikai korszerűsítésre

A támogatás célja:

 • a primer energiafelhasználás csökkentése
 • a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 • az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése

A támogatási programra rendelkezésre álló keretösszege 55,6 milliárd Ft, amelyre  2021. június 30-ig lehet pályázni.

Fontos tudnivalók:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a
 • Támogatási előleg: 25%, de legfeljebb 25 millió Ft
 • Napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg:
  15 kWp – 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket,
  50kWp névleges teljesítmény felett pedig a 300.000 Ft/kWp értéket
  (a felette lévő költség önerőből fedezhető)
 • Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.
 • A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet biztosítani kell
 • A megvalósítás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A saját tulajdonú ingatlanok mellett a résztulajdonban lévő, illetve bérelt ingatlanokra is igényelhető a támogatás, amennyiben az ingatlan hasznosítása nem lakás/lakhatás célú.
 • Az igénylő telephelyenként, illetve fióktelepenként 1-1 támogatási kérelmet nyújthat be, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.
 • Olyan épület(ek) korszerűsítéséhez igényelhető a támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak, a használatot pedig ugyanerre az időszakra fűtési célú energiaszámláival, és/vagy áramszámláival igazolni kell

Mire lehet pályázni?

    Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • Napelemes rendszer telepítése
 • Hőszivattyús rendszerek telepítése

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (hőszigetelés, nyílászáró szerkezet korszerűsítés,  árnyékoló szerkezet beépítés)
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése (primer oldal vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható)
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható, ha megfelelnek a 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

 

Önállóan nem támogatható:

 • Kiskapacitású (8kWp névleges teljesítményt nem meghaladó) napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kik pályázhatnak?

 • mikro-, kis és középvállalkozások
  • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • Minimum 1 (teljes munkaidős) főt foglalkoztattak a lezárt, teljes üzleti évben
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (ha az a pályázat beadásától számított 60 napnál régebben van bejegyezve).
 • gazdálkodási forma szerint: egyéni vállalkozó, szövetkezet, Kft., Rt., Kkt., Bt., nonprofit társaságok és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

Határidők

Ötödik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása: 2021. március 23. 10 óra 00 perctől 2021. április 6. 10 óra 00 percig lehetséges.

Hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges.

Kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik!

Bővebben a pályázatról
Energiatakarékossági tippek

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, ami itt található: megnézem

Amennyiben megfelel a pályázat feltételeinek, illetve napelemes rendszer, vagy hőszivattyús rendszer telepítését tervezi javasoljuk töltse ki adatrögzítő lapunkat.

A kérdőív kitöltését követően munkatársaink szakmai tanácsadás és árajánlat elkészítése céljából felveszik Önnel a kapcsolatot.

Hírlevél feliratkozás

Mely témakörökről olvasna a legszívesebben?