fbpx
 
Ajánlatkérés

Pályázati lehetőség KKV szektor számára!

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatás program a megnövekedett energiaköltségek fedezésére szolgáló pályázati lehetőség, amelyet a lentebb olvasható TEÁOR szám szerinti tevékenységgel foglalkozó vállalkozások vehetnek igénybe 

Kik pályázhatnak?

Szálláshely, vendéglátás, élelmiszer feldolgozó ipar, ipari gép, berendezés, eszköz javítását célzó cégek. Részletek az alábbi listában. 

Napelem, hőszivattyú nagykereskedelem
 • Élelmiszergyártás
  • Élelmiszergyártás (10.)
  • Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása (101.)
  • Húsfeldolgozás, -tartósítás (1011.)
  • Baromfihús feldolgozása, tartósítása (1012.)
  • Hús-, baromfihús-készítmény gyártása (1013.)
  • Halfeldolgozás, -tartósítás (102.)
  • Halfeldolgozás, -tartósítás (1020.)
  • Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (103.)
  • Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (1031.)
  • Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (1032.)
  • Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (1039.)
  • Növényi, állati olaj gyártása (104.)
  • Olaj gyártása (1041.)
  • Margarin gyártása (1042.)
  • Tejfeldolgozás (105.)
  • Tejtermék gyártása (1051.)
  • Jégkrém gyártása (1052.)
  • Malomipari termék, keményítő gyártása (106.)
  • Malomipari termék gyártása (1061.)
  • Keményítő, keményítőtermék gyártása (1062.)
  • Pékáru, tésztafélék gyártása (107.)
  • Kenyér; friss pékáru gyártása (1071.)
  • Tartósított lisztes áru gyártása (1072.)
  • Tésztafélék gyártása (1073.)
 • Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
  • Ipari gép, berendezés, eszköz javítása (331.)
  • Fémfeldolgozási termék javítása (3311.)
  • Ipari gép, berendezés javítása (3312.)
  • Elektronikus, optikai eszköz javítása (3313.)
  • Ipari villamos gép, berendezés javítása (3314.)
  • Hajó, csónak javítása (3315.)
  • Repülőgép, űrhajó javítása (3316.)
  • Egyéb közlekedési eszköz javítása (3317.)
  • Egyéb ipari eszköz javítása (3319.)
  • Ipari gép, berendezés üzembe helyezése (332.) 
  • Ipari gép, berendezés üzembe helyezése (3320.)
 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
  • Szálláshely-szolgáltatás (55.)
  • Szállodai szolgáltatás (551.)
  • Szállodai szolgáltatás (5510.)
  • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (552.)
  • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (5520.)
  • Kempingszolgáltatás (553.)
  • Kempingszolgáltatás (5530.)
  • Egyéb szálláshely-szolgáltatás (559.)
  • Egyéb szálláshely-szolgáltatás (5590.)
  • Vendéglátás (56.)
  • Éttermi, mozgó vendéglátás (561.)
  • Éttermi, mozgó vendéglátás (5610.)
  • Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás (562.)
  • Rendezvényi étkeztetés (5621.)
  • Egyéb vendéglátás (5629.)
  • Italszolgáltatás (563.)
  • Italszolgáltatás (5630.)
Kamatmentes hitel energetikai korszerűsítésre

A támogatásban a pályázóknak vállalni szükséges a vállalkozás energiaköltségek csökkentésére irányuló beruházás megvalósítását. A beruházás esetében fontos kritérium, hogy a fejlesztés a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukcióknak megfeleljen, illetve abban szerepeljen.  

A pályázat keretén belül az energiahatékonysági beruházásra biztosított önerőt kiegészíteni lehet azon vállalkozásoknak, melyek részesülnek a megnövekedett energiaköltségek fedezésére nyújtott támogatásban, illetve megfelel a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak 

A támogatási összeg egy vagy több részletben kerül folyósításra 10 munkanapon belül a Támogatói Okirat hatálybalépését követően. 

Ajánlatkérés

A pályázat „A” és „B” része

A pályázat „A” részében a vállalkozások a megnövekedett energiaköltségek fedezésére kaphatnak vissza nem térítendő támogatást. A támogatás mértéke az alábbi negyedévek energiaköltségének 50%-a, de maximum 500.000 €-nak megfelelő forint összeg. 

 • 2021/4. negyedév 
 • 2022/1. negyedév 
 • 2022/4. negyedév 
 • 2023/1. negyedév 
Hitel napelemre

A pályázat „B” része szerint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások az alábbi időszakokra vetítve részesülhetnek támogatásban, amennyiben a 2023-as évre számlával igazolt földgáz és villamosenergia, továbbá távhőköltségek tekintetében: 

 • Január 
 • Február 
 • Március 
Aktuális pályázati információk

Az energiahatékonyságot célzó beruházásra biztosított önerőt kiegészítő támogatás esetében a cégek hitelhez juthatnak a Széchényi Kártya Programban. Ennek keretén belül 15%-os önerő támogatásra nyílik lehetőség a pályázat keretein belül.  

A pályázatok benyújtásának határideje

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program „A” részére 2022. október 20. -2023. június 30. között lehet támogatást igényelni. A „B” komponens esetében 2023. december 15-ig igényelhető a támogatás. A pályázaton való részvétel a pályázatért felelős társaságnál előregisztrációhoz kötött az alábbi linken, amely 2022. október 20 – 2023. április 30. között tehető meg.   

A nyertes pályázó vállalásai:

 • Ikon, nagyító - Wagner Solar A támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtása
 • Működés, üzemelés ideje ikon Egy energiaköltséget csökkentő beruházás megvalósítása 2024 december 31-ig
 • Kivitelezési garancia ikon Vállalás irányul arra, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszám legfeljebb 10%-kal csökken a 2023. III. negyedév végére
 • Kizáró okok a pályázatban való részvételre:
  • Jogerős felszámolási, csőd, végelszámolási, adósságrendezési és bármilyen megszüntetésre vonatkozó eljárás van lefolyás alatt a vállalat. Egyéni vállalkozásnál a jogszabályi nyilvántartásból törölték, szünetel a tevékenysége. 
  • A vállalkozás az Áht. 48/B.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság 
  • A vállalat nem minősül átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény alapján. 
  •  A cég nem áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elindított végrehajtási eljárás alatt, vagy annak folyamatban lévősége alatt a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 
  • 60 napot meghaladó adó- vagy egyéb köztartozás megléte, kivéve, ha az illetékes hatóság engedélyezte a részletfizetést vagy a halasztást 
  • Nem megfelelősség az Áht. 48/B. § (1) bekezdés e) pontja és az 50.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltaknak.  
  • A pályázó vállalat nem rendelkezik a pályázatban foglalt Támogatói Okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására (pályázat A része) vonatkozóan nem pályázhat a pályázat B részére. Továbbá a vállalat nem felel meg a Széchenyi Program Üzletszabályzatában előírt kritériumoknak. 
  • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn, valamint a 8. §-a szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget. 
  • A vállalkozás az Európai Bizottság döntése alapján a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, továbbá mindezt jogellenesen tette, ezért a támogatási visszafizetésre kötelezték és ezen kötelezettségének nem tett eleget. 
  • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely az ideglenes válságkezelési keret 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók és egyéb más szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás 
  • A vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az Áht.-ben foglaltak alapján. 

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást.

 

Hírlevél feliratkozás

Mely témakörökről olvasna a legszívesebben?