fbpx
 
Ajánlatkérés

Állattartó telepek megújításának akár 50%-os támogatása

VP2-4.1.1.9-21

Keretösszeg: 30 milliárd Ft

 • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából: 21 Milliárd Ft.
 •  A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése: 6 Milliárd Ft.
 • A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása: 3 Milliárd Ft.

Előlegként igényelhető a támogatás maximum 50%-a.

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők (ÖCSG,CSMT is), akik

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételük legalább
  50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott,

 

Tanácsadás szakértőtől

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
(Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt).

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 • Baromfitartó telepek korszerűsítése (1. célterület)
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése (2. célterület)
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (3. célterület)
 •  Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése (4. célterület)
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése /lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás./ (5. célterület)

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforráshatékonyság javítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával)

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés); mérnöki feladatok; projektmenedzsment; egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Önállóan nem, csak valamely, a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges gépek
beszerzésével együttesen támogathatóak: infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés; telepirányítási rendszerek telepítése; istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése, szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése, max. 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

Határidők

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja között van lehetőség.

Első szakasz: 2021. május 28. – 2021. június 10.
Második szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.
Harmadik szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 8.
Negyedik szakasz: 2021. július 9. – 2021. július 22.

Bővebben a pályázatról
Pályázat