fbpx
 
Ajánlatkérés

Pályázati lehetőség a mezőgazdasági szektor számára! 

Energetikai korszerűsítésre is lehet pályázni júniustól

A Közös Agrárpolitikai Stratégia Terv (KAP) keretében 2024 júniusától, több a mezőgazdasági ágazat fejlesztésére kiírt pályázat válik elérhetővé. A KAP 2023-2027 ciklusában majdnem mindegyik pályázat esetén elérhető az energetikai korszerűsítés és fejlesztés.

Legyen szó napelemről, energiatárolásról, napkollektorról vagy hőszivattyúról, kompex megoldást kínálunk Önnek, tervezéstől a kivitelezésig. Akár kisebb, akár nagyobb rendszerről van szó, szekértő csapatunk az igényeknek megfelelő megoldást keresi meg.

Milyen ágazatok vehetnek részt ezekben a pályázatokban?
 • Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

  A pályázat (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) célja az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása, építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetésével.

  A pályázatban olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
  • a fenti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  A támogatási kérelem benyújtására családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

  A támogatás igénybevehető megújuló energiaforrások, például napelemek napkollektorok, hőszivattyúk telepítésre.

  A gazdák akár többször is igényelhetnek támogatást, különböző megvalósítási helyszínre vonatkozóan, ezeket a kérelmeket természetesen külön szakaszban kell majd benyújtani.

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

 • Állattartó telepek megújításának támogatása

  A pályázat (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) célja az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása, építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetésével.

  A pályázatban olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
  • a fenti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  A támogatási kérelem benyújtására családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

  A gazdák akár többször is igényelhetnek támogatást, különböző megvalósítási helyszínre vonatkozóan, ezeket a kérelmeket természetesen külön szakaszban kell majd benyújtani.

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

 • Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (nagyobb vállalkozások)

  A pályázat (KAP-RD04A-RD04B-1-24) célja az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutásának elősegítése technológiai fejlesztésekkel. Továbbá kiemelt cél az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, mindezt környezetbarát technológiák alkalmazásával.

  A pályázatra olyan magyarországi székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 teljes lezárt üzleti évvel. Pályázhatnak továbbá mezőgazdasági őstermelők, őstermelők családi gazdaságai, szövetkezetek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy szociális szövetkezetek és vadásztársaságok is.

  A támogatás igénybevehető megújuló energiaforrások, például napelemek napkollektorok, hőszivattyúk telepítésre.

  Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Fontos, hogy egy pályázó több üzemére is igényelhet támogatást a különböző megvalósítási szakaszokban, így akár egy pályázóhoz tartozó több üzem is támogatást nyerhet!

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

 • Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (kisebb vállalkozások)

  A pályázat (KAP-RD04a-RD04b-2-24) célja – amelyben kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak támogatáshoz a kisebb élelmiszeripari vállalkozások is – az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutásának elősegítése technológiai fejlesztésekkel. Továbbá kiemelt cél az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, mindezt környezetbarát technológiák alkalmazásával.

  A pályázatra olyan magyarországi székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 teljes lezárt üzleti évvel. Pályázhatnak továbbá mezőgazdasági őstermelők, őstermelők családi gazdaságai, szövetkezetek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy szociális szövetkezetek és vadásztársaságok is.

  Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Fontos, hogy egy pályázó több üzemére is igényelhet támogatást a különböző megvalósítási szakaszokban, így akár egy pályázóhoz tartozó több üzem is támogatást nyerhet!

  A zöld beruházások keretében támogathatók az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:  fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, és hőszivattyús rendszerek, napelemes rendszer)

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

 • Kertészetek korszerűsítése, üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása

  A pályázat (KAP-RD01a-RD01c-1-24) célja a növényházi termesztő kapacitás növelése, ehhez kapcsolódóan a termesztő felület növelése, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztése. Emellett kiemelt cél az energiafelhasználás hatékonyságának javítása is.

  Olyan magyarországi mezőgazdasági termelők, gyógynövény termesztők igényelhetnek támogatást, akik

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
  • és a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben az árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
  • továbbá kizárólag a gyógynövénytermesztők esetében kritérium, hogy a tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk.
  • A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség (termelői csoportként/szervezetként/integrációs szervezetként, valamint szociális- vagy mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetként), de konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

  Önállóan támogatható tevékenységek:

  • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése
  • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz vagy fűtés céljából
  • napelemek alkalmazása

  Fontos, hogy a megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott hely fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

 • Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

  A pályázat címe: KAP-RD09b-1-24

  A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

  Pályázók köre lehet:

  • Dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó
  • kisvállalkozások
  • értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve
  • 50%- ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkezik
  • tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti
  • évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 – zöldterület- kezelés,
  • TEAOR’08 4776 – dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 – dísznövénynagykereskedelem;
  • mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

   

  Támogatható tevékenységek:

  Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása.

   

  A Pályázat részleteit itt tudja megtekinteni! [LINK]

A pályázat egyelőre társadalmi egyeztetés alatt áll, így a végleges Felhívás megjelenéséig még történhetnek módosítások.

A támogatási kérelmeket 2024. július 24-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 10-ig lehet benyújtani, a kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra. Mivel meglehetősen komplex kiírásról van szó, sok támogatható tevékenységgel, a KAP mindenképp javasolja pályázati szakértő segítségét a folyamatban, ebben tud segíteni a Wagner Solar.

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy időben felmérjük megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos igényeit!

Legyen szó napelemről (áramtermelés), energiatárolóról, napkollektorról (melegvíz előállítás, fűtésrásegítés) vagy hőszivattyúról (fűtés-hűtés, melegvíz előállítás), számíthat ránk. Tartsa egy kézben a beruházást, így időt, energiát és pénzt spórolhat!

Wagner Solar - Napelem - Superbrands MagyarBrands díj 2021-2022

Érdekel a KAP Stratégiai Terv pályázat!

Név(Kötelező)
Válassza ki mely termékre/termékekre szeretne ajánlatot kérni?
Adatkezelési hozzájárulás(Kötelező)
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Wagner Solar - Napelem - Superbrands MagyarBrands díj 2021-2022

Miért válasszon minket?

Az elmúlt évek során folyamatosan arra törekedtünk, hogy a piacon fellelhető legújabb technológiájú, minőségi és megbízható termékeket kínáljunk ügyfeleink számára. Hosszú távon tervezünk, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy családunk minden tagja a Wagner Solar Hungária Kft. csapatát erősíti.

 • Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől! Minőség és megbízhatóság 2002 óta
 • 25 év garancia Csúcstechnológia 25-30 év garanciával
 • napelemes rendszerrel nemcsak elektormos áramot állít elő, de növeli az ingatlan értékét is Kulcsrakész megoldások: a tervezéstől a kivitelezésig
 • Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől! Színes termékpaletta, komplex energetikai megoldások
 • Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől! Elérhető árak, finanszírozási tanácsadás
 • Megújuló energia kulcsrakészen szakértőtől! Több, mint 5500 telepített rendszer
Magyarbrand 2022

Cégünk számokban

jelentős szakmai tapasztalat

22 év

TAPASZTALAT

többezer telepített napelem rendszer, hőszivattyú rendszer

5500

TELEPÍTETT RENDSZER

többmillió kWh megtermelt energia

140,698,000

MEGTERMELT ENERGIA (KWH)

környezetbarát megújuló energia alkalmazás

45,047

TONNA CO2 MEGTAKARÍTÁS

országos hálózat

3 iroda

ORSZÁGSZERTE