...

Napkollektor

...

Napelem

...

Hőszivattyú

...

Fancoil

...

Pellet kazán

...

Szellőzéstechnika

...

Medencefűtés

...

Elektromos fűtés

Kezdőlap Pályázatok Intézmények támogatása
Várjuk hívását ügyfélszolgálatunk +36 70 314 1527-es telefonszámán!


2019. november 11-től 2020. január 15-ig lehet pályázni a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásra.

Megjelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás.

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az előző pályázathoz (GINOP-4.1.3-19) képest kiszélesítették a támogatást igénybe vehető vállalkozások, valamint a támogatható tevékenységek körét.

A támogatás célja:

 • a primer energiafelhasználás csökkentése
 • a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 • az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése

A támogatási programra rendelkezésre álló keretösszege 20,2 milliárd Ft, amelyre 2019. november 11-től 2020. január 15-ig lehet pályázni.

Fontos tudnivalók:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a
 • Támogatási előleg: 25%, de legfeljebb 25 millió Ft
 • Napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg:
  15 kWp – 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket,
  50kWp névleges teljesítmény felett pedig a 300.000 Ft/kWp értéket
  (a felette lévő költség önerőből fedezhető)
 • Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.
 • A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet biztosítani kell
 • A megvalósítás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A saját tulajdonú ingatlanok mellett a résztulajdonban lévő, illetve bérelt ingatlanokra is igényelhető a támogatás, amennyiben az ingatlan hasznosítása nem lakás/lakhatás célú.
 • Az igénylő telephelyenként, illetve fióktelepenként 1-1 támogatási kérelmet nyújthat be, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.
 • Olyan épület(ek) korszerűsítéséhez igényelhető a támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak, a használatot pedig ugyanerre az időszakra fűtési célú energiaszámláival, és/vagy áramszámláival igazolni kell

Mire lehet pályázni?

    Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • Napelemes rendszer telepítése
 • Hőszivattyús rendszerek telepítése

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Kik pályázhatnak

 • mikro-, kis és középvállalkozások
  • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • Minimum 1 (teljes munkaidős) főt foglalkoztattak a lezárt, teljes üzleti évben
 • gazdálkodási forma szerint: egyéni vállalkozó, szövetkezet, Kft., Rt., Kkt., Bt., nonprofit társaságok és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • nemtámogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

Kik nem pályázhatnak?

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek,
 • Korábban napelemes fejlesztést megvalósított ugyanazon épületen,
 • A pályázat benyújtását megelőző 3 évből nem rendelkezik 1 évet lefedő fűtési célú energiaszámlával.

 

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, ami itt található: megnézem

Amennyiben megfelel a pályázat feltételeinek, illetve napelemes rendszer, vagy hőszivattyús rendszer telepítését tervezi javasoljuk töltse ki adatrögzítő lapunkat.

A kérdőív kitöltését követően munkatársaink szakmai tanácsadás és árajánlat elkészítése céljából felveszik Önnel a kapcsolatot.


Új pályázati lehetőség! Kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésére mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című felhívás.

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19

 

A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy:

 • csökkenjen a környezeti terhelés
 • erősítse a környezettudatos gazdasági versenyképességet
 • mérsékelje a vállalkozások rezsiköltségeit

 

A támogatási programra rendelkezésre álló keretösszege 15 milliárd Ft, amelyre 2020. szeptember 31-ig lehet pályázni, illetve a keretösszeg kimerüléséig.

Fontos, hogy:

 • a vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft
 • a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket (a felette lévő költség önerőből fedezhető)
 • maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható
 • kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező rendszerek támogathatók
 • a napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából történjen
 • visszamenőleg, egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolt fogyasztás szükséges
 • a napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • a megvalósítás helyén még nem rendelkezhetnek napelemes rendszerrel

 Támogatást igénylők köre:

 • mikro-, kis és középvállalkozások
  • rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel
  • teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt
 • gazdálkodási formakód szerint: Kft., Rt., Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

 Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a teljes körű tájékoztatást, ami itt található: megnézem

Amennyiben megfelel a pályázat feltételeinek, illetve napelemes rendszer telepítését tervezi, javasoljuk töltse ki adatrögzítő lapunkat.

A kérdőív kitöltését követően munkatársaink a napelemes rendszerre vonatkozó szakmai tanácsadás és árajánlat elkészítése céljából felveszik Önnel a kapcsolatot.

----------------------------------------------------------------------------

A közeljövőben várható még a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás is.

 

 


A projektekben az energiahatékonyságot javító, és a megújulóenergia-felhasználás növelését segítő tevékenységek támogathatók.

LEZÁRULT

 

Lehetőség van kis- és középvállalkozásoknak az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, a meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására.

Támogatható továbbá napelemes rendszer telepítése, napkollektoros rendszer telepítése, brikett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, illetve hőszivattyús rendszerek alkalmazása fűtésre, hűtésre, használati melegvíz-termelésre, fűtésrásegítésre.

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.2-18

Támogatás összege: 1,5 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek:

Csak energiahatékonyság fokozását, valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani. A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
 • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

IV. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyús rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Pályázat benyújtási határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. június 28. 12.00 órától 2019. március 27. 12.00 óráig lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A pályázatról bővebbenhttps://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu e-mail címen.


Újabb pályázat, mely megújuló energiával biztosít lehetőséget kisebb térségi vállalkozásfejlesztésre, többek között napelemre is!

A hely felhívás kódszáma VP6-19.2.1-40-1-17

VP6-19.2.1-40-1-17

 

Többek között napelemre is pályázhatnak a vállalkozások!

Pályázható területek:

 • Ebes
 • Hajdúböszörmény (külterület)
 • Hajdúdorog
 • Hajdúnánás (külterület)
 • Hajdúszoboszló (külterület)
 • Hajdúszovát
 • Nagyhegyes

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió - maximum 8 millió forint

A támogatás mértéke 60%

Pályázók várható száma 12-20 db vállalkozás.

A kérelmet a pályázóknak 2017 december 31-től 2019 január 31-ig van lehetőségük beadni.

Bővebb információ a pályázatról, illetve a teljes kiírás


Újranyílt a Kombinált hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16 megújulós pályázat KKV-k részére

 

Átdolgozták és újranyitották a "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" (GINOP-4.1.1-8.4.4-16) című pályázatot, melyre november 8-tól január 8-ig lehet pályázni.

 

Főbb változások:

 • 1,5-1,5 millió forint az egy projekt keretében legalább igényelhető hitel, és a vissza nem térítendő támogatás összege, továbbá támogatási előleg is kérhető a megítélt összegek 50-50%-ára.
 • több projektnek van esélye a támogatásra, 1700-3200 darab pályázattal számolnak a kiírók
 • a kölcsönt kötelező igénybe venni költségtételenként egyidejűleg a vissza nem térítendő támogatással
 • az energiahatékonyság fokozására irányuló aránynak 30%-ot kell alátámasztani a projekt összes elszámolható költségén belül.
 • Az ingatlannak 2013. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel kell rendelkeznie.
 • A támogatás kézhezvételéig nem szabad a fejlesztésnek befejeződnie, lezárulnia, hiába utófinanszírozású.

 

A pályázathoz tartozik egy másik felhívás, mely a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú, a "Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel"

Ennek a pályázatnak még valószínűleg tart az átdolgozása, annak véglegesítése későbbre várható.

 

Jövőre újabb pályázatra számíthatunk

 

Január 15-én nyílik meg a csak vissza nem térítendő támogatást tartalmazó "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása" című (GINOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás.

 • Alapvetően kis-és középvállalkozások tudnak pályázni, ha fejlesztésükben az általuk kibocsátott üvegházhatást okozó gázok csökkentését szeretnék elérni.
 • A kiíró hőtechnikai adottság javítását, hűtés, fűtés, használati meleg víz, és a világítási rendszerek korszerűsítését szeretné eléri a pályázat keretein belül
 • Várhatóan 800-1750 db kérelem vehetné igénybe a kiírást, mely 52,5 milliárt Ft-os keretösszegével igen nagynak számít
 • A nyert projektek 1,5-100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaphatnak

 

Részletes információk a pályázatról és a módosításokról

További információk a pályázatról

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre.


2016 végén több pályázatot is kiírtak kis-és középvállalkozások számára. A nagy pályázati forgatagban kiemelnénk 2 pályázatot, amelyekkel megújuló energiaforrásokra is támogatást igényelhetnek a cégek.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

GINOP-8.4.1/B-16

SZÜNETELTETVE

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 

 

Kombinált hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16

 

Cél: az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások
felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósítása vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában

 

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK:

 
 • Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozások; 
 • Pályázat típusa: vissza nem térítendő támogatás
 • A támogatás összege:

1. vissza nem térítendő támogatás (VNT): 3 – 50 millió Ft, de legfeljebb az összes költség 45%-a,

2. kedvezményes kamatozású kölcsön: 3 – 50 millió Ft, de meg kell haladnia a VNT összegét;

 • Beadási határidő: a támogatási kérelmek 2017. február 8-tól nyújthatók be egyszerűsített kiválasztási eljárásrend keretében;
 • Önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-át el kell érnie;
 • A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi régió települései).
 • A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyezésre kell kerülnie

 

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:


I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
 • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

IV. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

 

További információk a pályázatról

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu e-mail címen!

 

GINOP-8.4.1/B-16

 

A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK:

 • Támogatásra jogosultak: mikro-, kis- vagy középvállalkozás
 • Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft;
 • Kamat: 0 %/év, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, valamint
 • szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra;
 • Saját forrás a hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A Projekt keretében bevont Ingatlan elszámolható költsége a Saját Forrás összegébe beszámítható.
 • Hitelprogram keretösszege: 30 milliárd Ft;
 • Kölcsön típusa: éven túli lejáratú kölcsön;
 • Projektek megvalósítási helye: a kölcsönfelvevő közép-magyarországi régión kívül bejegyzett
 • székhelye, telephelye vagy fióktelepe;
 • Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 24 hónap, végső lejárata legfeljebb a szerződéskötéstől számított 30 hónap utolsó napjára eshet.
 • Projekt megvalósulásának határideje: a Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
 • Benyújtás: a hitelkérelmeket 2017. február 28-tól lehet benyújtani.


További információk a pályázatról

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu e-mail címen!


Megjelentek a KKV-k termelési kapacitásainak növelését, kapacitásbővítő beruházásainak megvalósítását támogató felhívások, melynek köszönhetően a KKV szektornak ismét lehetősége lesz feldolgozóipari tevékenységek fejlesztésére.

FELFÜGGESZTVE

KKV-k pályázhatnak megújuló energiaforrásokra - GINOP 1.2.1-16

 

A GINOP 1.2.1-16 kódszámú felhívást azok figyelmébe ajánljuk, akik megújuló energiaforrásokra is pályáznának.

 

Pályázatról röviden

 

Pályázni lehet:

 • új eszközök, gépek beszerzésére,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kiépítésére,
 • információs technológia-fejlesztésre,
 • és legfeljebb 25% erejéig infrastrukturális és ingatlan beruházás kivitelezésére,
 • 25-250 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető
 • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszíneken

 

A kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.

 

A pályázatról készített rövid összefoglalót ide kattintva tudja letölteni!

 

Segítünk a pályázatírásban és a megvalósításban! 

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu e-mail címen. 

 


Társadalmi egyeztetés alatt áll a KKV energia hitel (GINOP-8.4.1/B-16) program tervezete, melynek keretében mikro-, kis- és középvállalkozások részesülhetnek 0% kamatozású visszatérítendő kölcsönben megújuló energiaforrás felhasználásával történő, hálózatra termelt villamos energia előállítása céljából.

SZÜNETELTETVE

KKV energia hitel megújuló energiaforrásokra

 

ELŐNYEI:

 

 1. akár 1.000 millió Ft igényelhető kölcsön;
 2. 0 %-os kamat, 0%-os kezelési költség;
 3. nincs rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési, szerződésmódosítási díj;
 4. már 10%-os önerőtől;
 5. akár 15 év futamidőre;
 6. gyors hitelbírálattal;
 7. akár induló vállalkozások is igénybe vehetik;
 8. várhatóan közbeszerzési kötelezettség nélkül;
 9. akár a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő beruházások megvalósítására.

 

           

FONTOS: kizárólag a Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régión kívüli fejlesztések támogathatók, valamint a  hitelkérelem benyújtásának feltétele a projekt megvalósításának elindításához szükséges, jogerős hatósági engedélyek rendelkezésre állása.

 

A Hitelprogram tervezetéről bővebb információkat ide kattintva olvashat!

Pályázzon Ön is és kérje szakértő csapatunk segítségét tervezéstől a kivitelezésig!

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu email címen.


Várhatóan már idén leadhatják pályázati igényüket azok a kis-és középvállalatok, akik napelemes rendszerrel termelnék meg a működésükhöz szükséges árammennyiséget.

Jó hír, hogy a közép Magyarországi területekre is várható egy kiírás, így senki nem marad ki a lehetőséből. A pályázatok jelenleg társadalmi egyeztetésen vannak, de várhatóan még idén megjelennek.

LEZÁRULT

Napelemes pályázat KKV-knak

 

"Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel"

 

Ez a pályázat kifejezetten vállalkozásoknak szól, akik vissza nem térítendő támogatás és kölcsön segítségével az épületeik energetikai korszerűsítését végezhetik el.

 

A pályázat legfontosabb részletei:

 

 

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd forint, melyből vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összege is 5,88 milliárd Ft.
 • A támogatott kérelmek várható száma 170-280 db.
 • A Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.
 • Támogatási kérelmet mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

 

A közép magyarországi régión kívül eső cégek még ennél is nagyobb támogatásra számíthatnak egy másik felhívásnak köszönhetően. A KKV-k termelési kapacitásainak növelését, kapacitásbővítő beruházásainak megvalósítását támogató felhívás szintén társadalmi egyeztetésen van.

 

Erre lehet majd pályázni:

 

 

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kiépítésére
 • Új eszközök, gépek beszerzésére
 • Információs technológia-fejlesztésre
 • Legfeljebb 25% erejéig infrastrukturális és ingatlan beruházás kivitelezésére
 • Illetve a fenti tevékenységek megvalósítására akár 250 millió Ft támogatás igénylésére is

 

 

Pályázzon Ön is és kérje szakértő csapatunk segítségét tervezéstől a kivitelezésig!

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu email címen.


Napelemes rendszerre pályázhatnak a központi költségvetési szervek, amely keretein belül 100-250 millió forintos támogatás igényelhető.

ARCHÍVUM

Pályázat központi költségvetési szervek részére fotovoltaikus rendszerek kialakítására

 

A pályázók köre: költségvetési irányító szervek, központi költségvetési szervek.

 

A pályázat keretösszege: 10 milliárd Ft

 

A támogatás összege: 100-250 millió Ft

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

Támogatás mértéke: 100%

 

A támogatott pályázatok várható száma: 35-100 db

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

 

Támogatható tevékenységek:

 

 • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (háztartási méretű kiserőmű méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

 

 • 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.
 

 

Támogatható beruházási elemek: Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergiafogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig.

 

Járulékos feladatok beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is (önállóan nem támogatható).

 

Tevékenységek kombinálása: Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! Az 1.) és 2.) tevékenységek kombinálása projektszinten támogatható.

 

A pályázat benyújtása elektronikus módon történik

Határidő: 2016. október 17. - 2018. október 16.

 

További részletekért vagy kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548440-es telefonszámon vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre!


A Vidékfejlesztési Programon belül megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás. A kiíráson mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, akár a Közép-Magyarországi Régióban is.

FELFÜGGESZTVE

Pályázati lehetőség borászatoknak

 

A pályázattal többek között napelemre, napkollektorra, hőszivattyúra és biomassza tüzelésű kazánra is támogatást igényelhetnek az érdeklődők!

 

A pályázat keretében szeptember közepétől adhatók be a projekttervek

 

 

 • borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére,
 • a kapcsolódó építési tevékenységre,
 • energiahatékonysági, épületenergetikai fejlesztésre és egyéb tevékenységekre,
 

 

Legfeljebb 200 millió forint támogatási igény mellett.

 

A pályázatírásban a partnerünk a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.

 

A pályázatokról bővebb információkat ide kattintva talál.

 

 

Ha még nem ismerne bennünket, a Wagner Solar Hungária Kft-ről néhány mondatban:

 

1. 2002-ben családi vállalkozásként, az elsők között indultunk a megújuló energiaforrások területén. Azóta egy szakértői csapattal rendelkező kisvállalkozássá váltunk, amely napelemes-, napkollektoros-, hőszivattyús-, pellet tüzelésű rendszerekkel foglalkozik az ország egész területén. Teljes lista termékeinkről: http://wagnersolar.hu

 

2. A tervezéstől a kivitelezésen keresztül a beüzemelésig mindent elvégezünk, így a teljes gépészeti beruházás felelőssége egy kézben van. Továbbá számíthat ránk a pályázatírásban és a közműszolgáltatókkal való ügyintézésben is.

 

3. Elvünk szerint, a minőségből nem engedünk. Kizárólag első osztályú és a piacon kapható legkorszerűbb termékeket kínálunk. Termékeinket kizárólag a gyártóktól szállítjuk, akik több mint 30 éves tapasztalattal rendelkeznek. Mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink a legjobb ár/érték arányban vásároljanak nálunk.

 

4. A termékeket rendszerbe foglaltan forgalmazzuk és szereljük, így biztosított a tökéletesen összehangolt, üzembiztos működés, a maximális hatásfok, a kedvező ár, valamint az egyszerűbben érvényesíthető garancia. Rendszereink később bővíthetőek és kombinálhatók egy másik rendszerrel.

 

5. 2002 óta több, mint 1000 telepített rendszerrel büszkélkedhetünk, amelyek családi házakban, szállodákban, iskolákban, egészségügyi intézményekben, társasházakban, ipari létesítményekben került üzembe helyezésre. Így, büszkén mondhatjuk magunkat Magyarországon az egyik legtapasztaltabb megújuló energiával foglalkozó cégének. Nézze meg referenciáinkat!

 

A részletekkel kapcsolatban keressék bizalommal szakértő kollégánkat:

Braun András

+36 27 548 440

andras.braun@wagnersolar.hu

 

A hivatalos kiírás itt olvasható! 


Májustól beadhatók az állattenyésztési ágazatot támogató pályázatok! Napelemre és egyéb megújuló energiaforrásokra is pályázni lehet. Ezen technológiák felhasználása szinte kihagyhatatlanok, hiszen többlet pontot jelentenek az elbírálás során.

FELFÜGGESZTVE

Pályázatok az állattenyésztési szektornak

 

Megjelentek a Vidékfejlesztési Programon belül az állattenyésztést támogató pályázati felhívások. Ennek keretében május elejétől beadhatóak lesznek a baromfi-, szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecske, valamint több egyéb állatfajta tartását szolgáló telepek korszerűsítésére irányuló projekttervek.A kiírásokon mezőgazdasági termelők, illetve fiatal mezőgazdasági termelők, valamint általuk alkotott konzorciumok, termelői csoportok, termelői szervezetek pályázhatnak, akár a Közép-Magyarországi Régióban is.

 

Kivonat a pályázati lehetőségekről:


Baromfitartó telepek korszerűsítése


Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése


Juh-és kecsketartó telepek korszerűsítése


Sertéstartó telepek korszerűsítése


Állattartó telepek korszerűsítése


Amennyiben szívesen pályázna, kérjük, írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is. Termékpalettánkon egyaránt megtalálhatók a napelemes, napkollektoros és hőszivattyús rendszerek. 


Megyei jogú városi önkormányzatok pályázhatnak energetikai korszerűsítésre. Két pályázati lehetőség is megjelent, melyeknek keretösszege körülbelül 40 milliárd forint.

LEZÁRULT

Pályázat Önkormányzatoknak (TOP-6.5.2-15 és TOP-6.5.1-15)

 

Pályázat benyújtása: május 17-től

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Az alábbi 2 pályázati lehetőség közül válogathatnak az érdeklődők:

 

 

 1. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében - TOP-6.5.2-15
 2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15

 TOP-6.5.2-15 


A pályázat részletei

 • Tervezett keretösszeg: 5,657 milliárd forint.
 • Pályázat benyújtása 2016. május 17-től 2016. június 30-ig
 • A támogatás intenzitása - 100%
 • Az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 475 millió Ft.
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyei jogú városának a közigazgatási területe.
 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok 100%-ban megyei jogú városi önkormányzati és/vagy 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában állnak.
 • A felhívás keretében a megyei jogú városi önkormányzatok és a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok önállóan, konzorciumi formában pedig helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal nyújthatnak be támogatási kérelmeket.

 


Támogatható tevékenységek

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával - önállóan támogatható
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával - önállóan támogatható
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából - önállóan támogatható
 • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése - önállóan nem támogatható, de választható
 • Szórt azbeszt mentesítése - önállóan nem támogatható, de kötelező megvalósítani
 • Nyilvánosság biztosítása - önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó

 

 

 

TOP-6.5.1-15

 


A pályázat részletei

 • Tervezett keretösszeg 33,479 milliárd forint.
 • Pályázat benyújtása 2016. május 17-től 2016. június 30-ig lehetséges.  
 • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyei jogú városának a közigazgatási területe.
 • Támogatás intenzitása - 100%
 • Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 900 millió Ft.
 • A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag megyei jogú városi önkormányzatok és a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok jogosultak, amelyek helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel és 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (konzorciumot alkothatnak.

 


Támogatható tevékenységek

 

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése - önállóan támogatható
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése - önállóan támogatható
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése - önállóan támogatható
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából - önállóan támogatható
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése - önállóan támogatható
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése - önállóan támogatható
 • Megyei jogú városok önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése - önállóan támogatható
 •  Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése - önállóan nem támogatható, választható
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése - önállóan nem támogatható, választható
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése - önállóan nem támogatható, választható
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése - önállóan nem támogatható, választható - önállóan nem támogatható, választható
 • Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
 • Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése - önállóan nem támogatható, választható
 • Akadálymentesítés - önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
 • Azbesztmentesítés - önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
 • Nyilvánosság biztosítása - önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
 • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
 • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése - önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó

 

 

 Forrás: portfolio.hu

 

Amennyiben szívesen pályázna, kérjük írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is. Termékpalettánkon egyaránt megtalálhatók a napelemes, napkollektoros és hőszivattyús rendszerek.


KEHOP-5.2.9

A közép-magyarországi régió önkormányzatai is pályázhatnak épületenergetikai korszerűsítésre!

LEZÁRULT

 KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

 

 Keretösszeg: 10 milliárd Ft

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től 2018. június 15-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. június 29. 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db

 

Megvalósítás

 

Szakmai célt szolgáló tevékenységek

 

 •  Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása

 

 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet.

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-529-plyzatos-pletenergetikai-felhvs-a-kzp-magyarorszgi-rgi-teleplsi-nkormnyzatai-szmra 

 

Amennyiben szívesen pályázna, kérjük írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is. Termékpalettánkon egyaránt megtalálhatók a napelemes, napkollektoros és hőszivattyús rendszerek.

 


Két pályázaton is indulhatnak az önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. A jó hír, hogy középpontban az energetikai korszerűsítés áll. TOP-3.2.1-15 és TOP-3.2.2-15

LEZÁRULT

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15

 

Megjelent az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás, melynek célja az önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának

 

Keretösszeg: 59,881 milliárd Ft

 

A támogatás maximális mértéke: 100%

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

 

 

Támogatást igénylők köre

 

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

 

 

2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-15

 

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

 

Keretösszeg: 29,266 milliárdFt.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

 

A támogatás maximális mértéke: 100%

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 

 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
 • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
 • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

 

 

Támogatást igénylők köre

 

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu 

 

Amennyiben szívesen pályázna, kérjük írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is. Termékpalettánkon egyaránt megtalálhatók a napelemes, napkollektoros és hőszivattyús rendszerek.


Az utóbbi időben több pályázat is megjelent, melyek a megújuló energiaforrásokat is magukba foglalják. A legtöbb esetben az energetikai korszerűsítés, mint kiegészítés szerepel a kiírásokban, de bizonyos pályázatokban önállóan is támogatják a napelemes, napkollektoros, hőszivattyús vagy éppen biomassza típusú rendszereket. Jelenleg az agrár szektor kapott nagyobb teret.

LEZÁRULT

Pályázati összefoglaló

 

A könnyebb átláthatóság kedvéért összeszedtük, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, és mikre lehet számítani az idei évben az agrár szektorban.

 

Három kategóriában gondolkodhatunk:

 
 • Élelmiszeripar

        o   Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban vp-3-4.2.1-15

 • Állattenyésztés

        o   Részinformációk vannak, még nem írták ki

 • Kertészet

       o   Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével vp-2-4.1.3.1.-16

 

       o   Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével vp-2-4.1.3.2.-16

 

       o   Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. vp2-4.1.3.3-16

 

       o   Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése vp2-4.1.3.4-16

 

 mezőgazdasági pályázat

 

Pályázatokról általánosságban

 

 • A pályázatok nevére kattintva elolvashatja a pályázati kiírás összefoglalóját, mely tartalmazza az összes alapinformációt.
 • Ami viszont a legtöbb kiírásban azonos:
 • vidékiek 50%-os vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak
 • pest megye 40%-os vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek
 • fiatal gazdák további 10% támogatásban részesülnek
 • kollektív módon végrehajtott projektek esetén további 10% igényelhető
 • meglévő és új épületekre is pályázni lehet
 • az energetikai beruházásokat is tartalmazza a kiírás (napelem / napkollektor / geotermikus energia / biomassza)

 

 

Pályázás menete:

 

Minden esetben igaz, hogy az első feladat, hogy kiderítsük, hogy az adott pályázó megfelel-e a követelményeknek. A másik fontos kérdés, hogy mit szeretne fejleszteni és arra vonatkozik-e az adott pályázat. Ezt a szűrést egy profi pályázatíró cég, gyorsan és hatékonyan elvégzi, így érdemes mindenkinek utánajárni, hogy számára milyen lehetőségek adottak. Azoknak, akik nem rendelkeznek pályázatíró kapcsolattal, szívesen ajánljuk partnereinket.

 

Jövőbe tekintés

 

Várhatóan a vállalkozások is hamarosan pályázhatnak megújuló energiaforrásokra, a GINOP-on belül. A nonprofit szervezetek pedig a KEHOP keretein belül igényelhetnek energetikai korszerűsítésre támogatást.

 

A jelenlegi kiírások gazdálkodó szervezetekre vonatkoznak, magánszemélyek nem igényelhetik. Vissza nem térítendő támogatásra már nem is számíthatnak magánszemélyek, legjobb esetben is egy hitelkonstrukció kerül kiírásra az ősz folyamán.

 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy az info@wagnersolar.hu e-mail címen!

 

Együttműködő partnerünk: MAPI


Napelem, napkollektor, hőszivattyú és biomassza tüzelés, ezekre mind pályázni lehet!

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével A felhívás kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16

LEZÁRULT

Pályázati lehetőség a megújuló energiaforrások területén!

 

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével A felhívás kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16

 

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2016. március 4. napjától 2018. március 6-ig.

Keretösszeg: 22,5 Mrd Ft

 

Támogatás mértéke, összege

 

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 500M, kollektív beruházás esetén max. 1000 Ft.

Támogatás mértéke:  

a, egyéni projekt esetén Közép-Mo-i régióban 40%


b, egyéni projekt esetében konvergencia régióiban 50%


c, 10 százalékponttal növelhető, ha kollektív projektről van szó


d, további 10 százalékponttal, ha fiatal gazda

 

Kik pályázhatnak  

 

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

- teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

 

Támogatható tevékenységek

 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

 

a, új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;


b, új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;


c, új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;


d, blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; e) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése.II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 

A termesztő berendezésben a technológiai korszerűsítés eredményeképpen elérendő a legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítésére.

 

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 

a, Geotermikus energia hasznosítása


b, Egyéb megújuló energia hasznosítása

- Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. - Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

 

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).

 

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

 

A projekt megvalósítására 24 hó van.

 

Forrás és további információk

 

 Iratkozzon fel pályázati értesítőnkre!  

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre.


Napelem, napkollektor és hőszivattyú is pályázható!

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése.

LEZÁRULT

Újabb pályázat az energiahatékonyság jegyében!

 

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 

 

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2016. március 4. napjától 2018. március 3-ig.

 

Keretösszeg: 22 Mrd Ft

 

Támogatás mértéke, összege

 

Támogatás összege egyéni beruházás esetén max. 500M, kollektív beruházás esetén max. 1000 Ft.

 

Támogatás mértéke:

 

 • egyéni projekt esetén Közép-Mo-i régióban 40%
 • egyéni projekt esetében konvergencia régióiban 50%
 • 10 százalékponttal növelhető, ha kollektív projektről van szó
 • további 10 százalékponttal, ha fiatal gazda

 

 

Kik pályázhatnak 

 

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

 

- teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

 

Támogatható tevékenység

 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.


 • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
 • új gombatermesztő létesítmények építése,
 • új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 

III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.


 • Geotermikus energia hasznosítása
 • Egyéb megújuló energia hasznosítása

- Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

 

- Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

 

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).

 

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamos energiatermelés céljából.

 

A projekt megvalósítására 24 hó van.

 

Forrás és további információk

 

Iratkozzon fel pályázati értesítőnkre!  

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre. 
 

 


TOP-1.1.1-15

Megújuló energiaforrások felhasználására is pályázni lehet!

LEZÁRULT

Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

 

TOP-1.1.1-15

 

Keretösszeg: 40 114 millió Ft.

 

Támogatást igénylők köre

 

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
 • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
 • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

I. A csekély összegű támogatás

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

 

II. Regionális beruházási támogatás

 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:

 

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint alakul:

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték száz százaléka,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen fent meghatározott mérték ötven százaléka.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 

A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

 

A főtevékenységen belül támogatható:

 

a) Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

d) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

 

B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások

 

A főtevékenységen belül támogatható:

 

a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 

a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése

b) Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

c) Barnamezős területek kármentesítése.

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 

a) Akadálymentesítés

b) Szórt azbeszt mentesítése

c) Energiahatékonysági intézkedések

 

Támogatható tevékenységek: Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése, a megújuló energiaforrások részarány-növelése

 

Az épületek energetikai korszerűsítése tevékenység során érvényesíteni kell az alábbiakat:

 

 • a fejlesztéssel érintett ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni
 • a megújuló energiaforrások között kizárólag a hőenergia-termelő berendezések költsége számolható el, kivételt képeznek ez alól a hűtőházak, ahol napelem is támogatható.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020. december 31.

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu

 

Iratkozzon fel pályázati értesítőnkre!  

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre. 

 


A vidékfejlesztési programban megújuló energiaforrásokra is pályázni lehet!

Már elérhető az a pályázat, melynek célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban. (VP -3 - 4.2.1 – 15)

LEZÁRULT
 
 

Pályázati lehetőség a mezőgazdasági szektorban

 

Pályázat célja:

 

 • Gazdálkodók támogatása tevékenységük gazdaságos folytatásához és a foglalkoztatás fenntartásához
 • Ágazati szereplők versenyképességének javítása, innovatív technológiák bevezetésével

 

Pályázhatnak:

 

 • Mezőgazdasági termelők
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás
 • Kollektív beruházás keretében is van lehetőség pályázni

 

Támogatási intenzitás:

 
 • Közép-magyarországi régióban: az összes elszámolható költség maximum 40%-a
 • Közép-magyarországi régión kívül az összes elszámolható költség maximum 50%-a

 

A támogatás összege:

 
 • Egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft
 • Kollektív beruházás esetén maximum 1.500 millió Ft

 

Beadási határidő:

 
 • 2016 február 15 - 2018 február 15
 

 

Támogatható tevékenységek köre:

 

A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztések és a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása:

 

 • termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek
 • anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó új eszközök
 •  informatikai eszközök és szoftverek
 • épületek, építmények kivitelezése
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

 

Forrás és további információk

 

Iratkozzon fel pályázati értesítőnkre! 

 

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon! Vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre.


KEOP – 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése.

LEZÁRULT

KEOP – 7.14.0/15

 

Pályázat célja:

Jelen Pályázati Felhívás (továbbiakban: felhívás) célja energiamegtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.

 

A  KEOP – 7.14.0/15 konstrukcióban megújuló energiaforrásokra, mint például napelemre, is  pályázni lehet.

 

Keretösszeg 

2,9 milliárd forint

 

A támogatás formája: 

Vissza nem térítendő támogatás.

A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény maximum 100 millió Forint.

 

A pályázók köre

 

 • Megyei Kormányhivatalok és Minisztériumok

 

o   311 Központi költségvetési irányító szerv

o   312 Központi költségvetési szerv Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be!

 

Jelen konstrukcióban konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot.

 

Jelen pályázati felhívás keretében önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

 

Jelen pályázati felhívás keretében olyan épületre vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó.

 

A pályázatok benyújtása 

2015. augusztus 5-től, a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.

 

A pályázatok csak és kizárólag személyesen nyújthatóak be, postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség!

 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/4488


Állami támogatás Önkormányzatok részére. Váltsa ki települése villamos energia költségeit Európai Uniós forrásból! (KEOP-2015-4.11.0)

LEZÁRULT

Napelemes rendszerre pályázhatnak az önkormányzatok!

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 75. számában megjelent 1358/2015 (VI.2) Kormányhatározat alapján, a kormány hozzájárult a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú „Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című pályázati felhívás azonnali meghirdetéséhez.

 

A pályázat keretösszege: 3,5 milliárd Ft.

 

A pályázati kiírás célja, napelemes rendszer telepítése költségvetési és állami szervek villamos energia költségének csökkentése érdekében.

 

Amennyiben szeretné megújítani teleülését, vegye igénybe az Európai Uniós forrásokat és válassza a korlátlanul és ingyenesen elérhető napenergiát. A pályázatnak köszönhetően nagymértékben csökkentheti a beruházás költségét és a későbbi energetikai kiadásokat.

 

Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy kérje ingyenes tanácsadásunkat az info@wagnersolar.hu e-mail címen!

 

Forrás 

 

Iratkozzon fel pályázati értesítőnkre! 

 


Pályázati lehetőség: tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására.

A Tanyafejlesztési Program keretében, tanyafejlesztés céljából, önkormányzatok pályázhatnak napelemes rendszerre!

LEZÁRULT

Pályázati felhívás a települési és térségi fejlesztések támogatására 

 

„A pályázat célja: A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, valamint a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése.

 

A támogatás keretösszege: 500 millió Ft

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések” cél esetében a tanyás térségben található önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai;

 

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

 

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

 

Támogatási keretösszeg: villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések: 250 millió Ft

 

A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések

 

Ennek keretében támogatás vehető igénybe villamosenergia-ellátás nélküli tanyák energiával történő közösségi ellátására.

 

A fejlesztés során megvalósuló energia-ellátó berendezések maximális teljesítménye 10 kW lehet egy tanyára vonatkozóan.

 

A megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítő fejlesztések az értékelés során előnyt élveznek!

 

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 50 millió Ft

 

A pályázat keretében megújuló energiaforrás kihelyezése esetén csak olyan fejlesztések támogathatók, amelyekben az önkormányzat, önkormányzati konzorcium vagy a helyi önkormányzati társulás szerzi be és helyezi ki az energiát szolgáltató eszközt a villamos energia nélküli tanyákra. Az energiát szolgáltató eszköz az önkormányzat tulajdonába kerül, az önkormányzat gondoskodik annak ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról. Az önkormányzat a tanyatulajdonosoktól az energiát szolgáltató eszköz használatáért bérleti díjat kérhet. Ezt, valamint a tanyán lakó kötelezettségeit, illetve az egyéb működtetési feltételeket az önkormányzat és a tanyatulajdonosok egymás között a helyi önkormányzati rendelet alapján szerződésben kötelesek rögzíteni és a beszámolóhoz csatoltan megküldeni a Herman Ottó Intézet részére.

 

A pályázat benyújtása: A pályázatokat 2015. július 15-től legkésőbb 2015. augusztus 14-ig lehet benyújtani.”

 

A tájékoztatás nem teljes körű! Cikkünkben csak a villamos energiára vonatkozó pályázati pontokat emeltük ki. 

 

Forrás

 


GINOP 1.2.1-15 és GINOP 1.2.2.15

Napelemre és hőszivattyúra is pályázhatnak a cégek. Budapest és Pest megye kivételével az ország teljes területén pályázhatnak a cégek megújuló energiaforrásokra!

LEZÁRULT

 

Éljen az Ön vállalkozása is a megújuló energiaforrások adta lehetőséggel!

 

Azok a vállalkozások, melyek nagyobb fejlesztésekbe kezdenek az idei évben, Európai Uniós forrásokhoz juthatnak hozzá terveik megvalósításához. Ki ne szeretne fejlődni és ingyen pénzhez hozzájutni?

 

A GINOP 1.2.1 és 1.2.2 pályázatokkal a mikro, kis-és közép vállaltoknak lehetőségük van megújuló energiaforrásokra is pályázni. Amennyiben igénybe szeretné venni az infrastrukturális fejlesztések vagy ingatlan beruházások adta lehetőséget, a pályázat során a projektek 25%-át tehetik ki ezek a beruházások, melyek a napelemes és hőszivattyús rendszereket egyaránt magukba foglalják.

 

Egy ilyen jellegű energetikai fejlesztéssel nagy mértékben csökkentheti cége energetikai költségeit. A napelemes rendszernek köszönhetően akár lenullázhatja a villanyszámlát, egy hőszivattyús rendszerrel pedig alternatív és környezetkímélő módon hűtheti-fűtheti az épületet. Ezzel egy komfortos, környezetbarát, költséghatékony beruházást hajt végre, mely kiváló befektetés és egyben függetlenedhet is a szolgáltatóktól.

 

Az alábbi pályázatokban a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek nem támogathatóak!

 

 

GINOP 1.2.1-15

 

Támogatás célja: „A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.”

 

Támogatás összege és mértéke

 

 • Keretösszeg: 65 milliárd Ft 
 • Támogatás intenzitása: Maximum 50%
 • Támogatás mértéke 50-500 millió Ft vissza nem térítendő konstrukcióban
 • Összeg felhasználható: napelem, hőszivattyú

 

Benyújtás kezdete: 2015. július 9.

 

Támogatható tevékenységek

 

 • „Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem”

 

Támogatást igénylők köre

 

„1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó7 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.”

 

A tájékoztatás nem teljes körű!

 

További információk a pályázatról

 

GINOP 1.2.2.15

 

Támogatás célja: Hazai KKV-k termelési és szolgáltatási kapacitásainak bővítése

 

Kedvezményezettek köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Támogatás összege és mértéke

 

 • Keretösszeg: 20 milliárd Ft
 • Támogatás intenzitása: Max. 35-70% (ha nem szabad vállalkozási zónában vagy az összes elszámolható költség nagyobb, mint 55 millió Ft, akkor max. 50%)
 • Támogatási minimum összege: 5.000.000 Ft
 • Támogatási maximum összege: 50.000.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő konstrukcióban
 • Támogatott projektek száma (minimum - maximum): 1000-2000 
 • Összeg felhasználható: napelem, hőszivattyú

 

Benyújtás kezdete: 2015. július 9.

 

Támogatható tevékenységek

 

 • "Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem"

 

Támogatást igénylők köre

 

„Mikro-, kis-, és középvállalkozások ;

 

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a Felhívás 4.1.1. b) pontjában meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.”
 

A tájékoztatás nem teljes körű! 

 

 

További információk a pályázatról

 

Jelen pályázatok nagy hangsúlyt fektetnek a kapacitásbővítésre és különböző eszközbeszerzésekre, melyeknek része az infrastrukturális fejlesztés is, így a napelem és hőszivattyú tökéletesen beleilleszkedik a fejlesztésbe.

 

További idei pályázatok, melyekkel szintén pályázhat megújuló energiaforrásokra:

GINOP 1.2.3; 4.1.1; 4.1.2 és 4.1.3 

 

Amennyiben pályázni szeretne, írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre, vagy hívjon minket a +36 27 548 440-es telefonszámon!

 

Kérjen személyre szabott konzultációt és árajánlatot!

 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/ 

 


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az Egyházi épületek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítéséről szóló dokumentum (KEOP-7.13.0/15). Ennek köszönhetően Egyházak pályázhatnak majd energiahatékonysági fejlesztésekre.
Tudjon meg többet a várható támogatási lehetőségről!

LEZÁRULT

Várható pályázat egyházi épületek részére 

 

Pályázók köre:

 

551 – Bevett egyház

552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

559 – Egyházi szervezet technikai kód

 

Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be!

Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot. Csak egyházi jogi személy, vagy egy.

 

Keretösszeg:

 

2 milliárd forint

 

Támogatás mértéke

 

Az elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás a pályázat elszámolható költségeinek 100%-a, az alábbi feltételek szerint:

 

I. szakasz: Épületállományi kataszter készítésére nyújtható támogatás mértéke A kataszterben külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum 50.000,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is maximum 50.000,-Ft számolható el épületenként.

 

II. szakasz: Előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (Koncepcionális fázis) Kizárólag igazoltan közfeladatot ellátó épületek előkészítésére nyújtható támogatás. Külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum 1.000.000,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is, épületenként maximum 1.000.000,-Ft számolható el.

 

III. szakasz: Tervezésre nyújtható támogatás mértéke A pályázat III. fázisára elszámolható költség és támogatási korlátozás nem áll fenn.

 

A támogatás összege és felhasználása:

 

A támogatás mértéke 100%. Összege minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.

Támogatott projektek száma (min.- max.)10 - 25 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja:standard kiválasztási eljárásrend

 

Beadás kezdete:  2015.06.23.   

Beadási határidő: 2015.12.31. 

 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/ 

 

Bővebb információkért kattintson ide!

 

Kérdése lenne? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu e-mail címen, vagy hívjon minket a +36 27 548 440-es telefonszámán!  Várjuk jelentkezését.

 


Több energiahatékonysági pályázat kiírása is módosult a napokban! Amennyiben Önt is érintik a változtatások, olvassa el a részleteket. A linkekre kattintva megtudhat minden fontos információt.

LEZÁRULT

Módosult a közvilágítás energiatakarékos átalakítását támogató kiírás keretösszege

 

„Tekintettel a nagyszámú támogatási igényre a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című (KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú) pályázat keretét 10,24 milliárd forintra módosítottuk.” Részletek

 

 

Módosítás és keretösszeg emelés a fotovoltaikus rendszerek kialakítását támogató felhívás esetében

 

„Módosult a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című (KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú) pályázati útmutató „A7. Támogatás összege” című pontja: „A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 20 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 50 millió Ft-ot.”

 

Módosítás és keretösszeg emelés a fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című felhívás esetében

 

„Módosult a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című (KEOP-2014-4.10.0/K kódszámú) pályázati útmutató „A7. Támogatás összege” című pontja: „A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 100 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 300 millió Ft-ot azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 300 millió Ft lehet.”

 

Módosult az épületenergetikai fejlesztéseket megújuló energiaforrás hasznosítással kombináló kiírás keretösszege

 

„Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) pályázat keretösszege - tekintettel a nagyszámú támogatási igényre - 19,02 milliárd forintra módosult.”

 

Módosult az épületenergetikai fejlesztéseket és közvilágítás energiatakarékos átalakítását támogató kiírás keretösszege2015. január 27.

„Az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú) pályázat keretösszege - tekintettel a nagyszámú támogatási igényre - 23,38 milliárd forintra módosult.”

 

Módosult a helyi hő, és villamosenergia-igényt, valamint a helyi hő és hűtési igény kielégítését megújuló energiaforrásokkal támogató kiírás keretösszege

 

„A „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú) pályázat keretösszege 10,68 milliárd forintra módosul, melyből 4,15 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 6,53 Mrd Ft vállalkozások, valamint átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.”

 

Módosult a megújuló energia alapú villamos energiát, kapcsolt hő és villamos energiát, valamint biometán termelést támogató kiírás keretösszege

 

„A „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című (KEOP-2012-4.10.0/C kódszámú) pályázat keretösszege 5,79 milliárd forintra módosul, melyből a napenergia alapú villamos energia termelésre a költségvetési és nonprofit szervezetek számára 2,35 Mrd Ft keret áll rendelkezésre, míg a megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés napenergia kivételével tevékenységi körre a költségvetési és nonprofit szervezetek számára 0,25 Mrd Ft, a vállalkozások, valamint az átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára 3,19 Mrd Ft áll rendelkezésre.”

 

Módosult a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését megújuló energiaforrásokkal támogató kiírás keretösszege

 

„A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú) pályázat keretösszege 13,05 milliárd forintra módosult, melyből 9,63 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 3,42 Mrd Ft vállalkozások, valamint átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.”

 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/

 

Kérdése lenne? Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámon vagy írjon nekünk az info@wagnersolar.hu e-mail címre!

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztését támogató felhívás (KEOP-2014-4.10.0/F), melynek köszönhetően önkormányzatok pályázhatnak fűtéskorszerűsítési és napelemes rendszerek kiépítésére, 100%-os állami támogatással.

Tudjon meg többet a támogatási lehetőségről!

LEZÁRULT

Újabb KEOP pályázat önkormányzatoknak

 

Pályázók köre:

● 321 - Helyi önkormányzat

● 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv

A Budapesti és Pest megyei önkormányzatok nem pályázhatnak.

 

Keretösszeg:

5 milliárd forint

 

A támogatás összege és felhasználása:

A támogatás mértéke 100%. Összege minimum 30, maximum 150 millió Ft.

Támogatást lehet igényelni hőszigetelésre, külső nyílászáró cserére, épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, illetve világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására. A pályázni lehet napkollektoros, napelemes és biomassza technológiára egyaránt.

 

A pályázat célja:

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő- és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását.

 

Beadási határidő:

A pályázatok benyújtására az I. szakaszban 2014. szeptember 22. és 2014. október 01. között nyílik lehetőség.

 

A teljes pályázati kiírást ide kattintva olvashatja el.

 

Kérdése lenne? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu e-mail címen, vagy hívjon minket a +36 27 548 440-es telefonszámán!  Várjuk jelentkezését.

 

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ”című (KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú) pályázati kiírás, melynek keretében önkormányzatok pályázhatnak napelemes rendszerek kiépítésére, 100%-os állami támogatással.

Tudjon meg többet a támogatási lehetőségről!

LEZÁRULT

KEOP pályázat önkormányzatok részére

 

Pályázók köre:

● 321 - Helyi önkormányzat

● 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv

A Budapesti és Pest megyei önkormányzatok, illetve azok, akik már hatályos KEOP-4.10.0/A támogatási szerződéssel rendelkeznek, nem pályázhatnak.

 

A támogatás összege és felhasználása:

A támogatás mértéke 100%. Összege minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft, melynek felhasználási célja 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása.

 

A pályázat célja:

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó kiépítését:

 - hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek.

 

Beadási határidő:

I. szakasz:

2014. augusztus 21.

2014. augusztus 30.

 

A teljes pályázati kiírást ide kattintva olvashatja el.

 

Kérdése lenne? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu e-mail címen, vagy hívjon minket a +36 27 548 440-es telefonszámán!  Várjuk jelentkezését.

 

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal ” című (KEOP-2012-4.10.0/A és B kódszámú) pályázati kiírás, melynek keretében napkollektoros, napelemes rendszerek, illetve faapríték, pellet, és faelgázosító kazánok kiépítését támogatják.

LEZÁRULT

Új KEOP pályázat vállalkozásoknak! 

 

A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és támogatni az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, illetve szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok kiépítését. A KEOP-2012-4.10.0/A konstrukcióban kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/A komponensre összesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 5 milliárd forint költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 2 milliárd forint vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre. A KEOP-2012-4.10.0/B felhívására alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várják. A pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/B komponensre összesen 11,5 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 4,5 milliárd forint költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 7 milliárd forint vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.Bővebb információért kérjük, kattintson ide!


Kérdése lenne? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu e-mail címen! Várjuk jelentkezését.

 

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 
 
 

2012. december 12-én megjelent az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című KEOP-pályázat hivatalos kiírása.

LEZÁRULT

KEOP-pályázat épületenergetikai fejlesztésre

 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) pályázati kiírás. A pályázati kiírás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.Támogatás mértéke
Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60%Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.


Bővebb információért kérjük, kattintson ide!Letölthető dokumentumok:
- Általános Pályázati Útmutató
- Pályázati felhívás
- Pályázati adatlap
- Segédletek

 


Kérdése lenne? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wagnersolar.hu e-mail címen! Várjuk jelentkezését.

 

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

 


Az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című felhívás felfüggesztését 2012. október 12-ével a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feloldotta.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1, maximum 250 millió Ft.

LEZÁRULT

Újra elérhető a KEOP pályázat!

 

A bírálat során keletkező visszahulló források rendelkezésre állása miatt az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című (KEOP-2011-4.9.0 kódszámú), 2011. május 4-én határozatlan időre felfüggesztett pályázati konstrukciót 2012. október 12-ével a rendelkezésre álló keret kimerüléséig újranyitják. A pályázati felhívást 2012. október 25-i hatállyal felfüggesztették!


A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft.A pályázati kiírás értelmében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- KKV-nak minősülő vállalkozások
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
- nonprofit szervezetek. Támogatható tevékenységek:
Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.A kombinált projektre vonatkozó előírások:
1. A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.

2. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
1. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre,
3. Geotermális energia hasznosítása
4. Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
5. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. További információkért kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 27 548 440-es telefonszámot, vagy látogassa meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalát! A pályázati felhívást 2012. október 25-i hatállyal felfüggesztették!
Forrás: NFÜ

Hasznos, letölthető dokumentumok:
- Pályázati felhívás
- Általános pályázati útmutató
- Adatlap
- Támogatási szerződés minta
- Segédletek
- Csatolt dokumentumok letöltése egybenA szeptember 7-én megjelent Magyar Közlöny szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hamarosan kiírhatja a legújabb KEOP pályázatokat. A megújuló energia felhasználását és hatékony energiafelhasználás növelését támogató pályázatok többek között az építőipar régen várt fellendülését is elősegíthetik.

LEZÁRULT

Októberben KEOP pályázatok indulnak

 
 

A hamarosan megnyíló KEOP pályázatokban a Magyar Közlöny szeptember 7-én megjelent száma szerint 94 milliárd forint pályázható forrás lesz elérhető (1331/2012 IX.7.). Prioritást "A megújuló energiaforrás-felhasználás növelés" és a "Hatékony energiafelhasználás" területei kaptak. Energiahatékonyságra 54 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ebből 4 milliárd forint használható fel a távhő szektor energetikai korszerűsítésére megújuló energiával kombinálva. Épületenergetikai és közvilágítás korszerűsítésre az önkormányzatok, egyházak és a non-profit szektor 23 milliárd forintot, a vállalkozások 7 milliárd forintot használhatnak fel. Ezen kívül 20 milliárd forint lesz elkülönítve energetikai korszerűsítésre a központi költségvetési szervek részére. A prioritás elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, 10-75% közötti arányban. A pályázat hamarosan kiírásra kerül, amely az építőipar régen várt fellendülését is nagy mértékben elősegítheti.Frissítés: A KEOP-pályázatokat várhatóan 2012. decemberében írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

 

Forrás:www.cep-expo.hu  

 

Szívesen értesülne aktuális híreinkről, pályázatokról, akciókról?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

 

 

Ügyfélvélemények

Wagner Solar Hungária Kft. számokban

3000+

telepített rendszer (db)

18 év

tapasztalat

96729600

összes megtermelt energia (kWh)

33855 tonna

széndioxid-megtakarítás